We make shit flow smoother!
  • Rörrelining

    Att byta avlopps- och dagvattenrör kan bli dyrt och skapa mycket besvär. Dessutom kan det vara helt onödigt. Låt oss renovera dina befintliga rör istället. Det kostar mindre, går snabbare och ger ett bättre resultat. Både för din inomhusmiljö och för vår gemensamma miljö.

  • Spolning och rensning

    När avloppet är igensatt eller flödar dåligt så kommer vi till undsättning. Vi spolar och rensar alla typer av avlopp och rör. Både akuta och planerade arbeten utföres.

  • Filmning/inspektion

    Vi genomför TV-inspektioner av avloppsrör, då kallad rörfilmning. Med en specialkamera filmas röret invändigt för att kontrollera dess skick och att kunna ta fram ett åtgärdsförslag vid behov.

När är rörrelining ett bra val?

Så länge man kan se och ta på rören är det relativt enkelt och kostnadseffektivt att byra ut avlopps- och dagvattenrören på vanligt sätt. Men när rören döljer sig under golv eller bakom väggar är relining ett bra val. Då kan rören renoveras utan störande buller, damm och rivningsarbete. Dessutom minskar miljöbelastningen, eftersom relining kräver mindre byggnadsmaterial och färre transporter.

Med mjuk infodring förnyas hela avloppssystemet

Relining med mjuk infodring betyder att avloppssystemet först rensas med specialverktyg för att få bort avlagringar och rost. Hela avloppssystemet förnyas sedan genom att det beläggs inifrån med en flexibel luktfri massa som bildar ett skarvlöst skyddande skikt inne i rören, från översta golvbrunnen ner till rensluckan i källaren.

 

Unik metod som klarar alla dimensioner och böjar helt utan skarvar

Arbetet övervakas och inspekteras med kamera. Mjuk infodring klarar alla dimensioner och fungerar oberoende av antalet böjar och grenkopplingar vilket resulterar i ett skarvlöst och flexibelt avloppssystem som väl motsvarar ett nytt.

Arbetet sker stamvis, till fördel för både beläggningen och slutdokumentationen. När vi utför arbeten i fastigheter jobbar vi alltid stamvis; alltså med de lägenheter som sitter ihop i samma stam. Mjuk infodring bygger på levererad kvalité, och därför tar arbetet mellan 4-5 dagar per stam (och de lägenheter som tillhör stammen). Detta görs för att försäkra oss om att vi levererar ett sammanhängande och tätt avloppssystem, dessutom är slut- dokumentationen lika detaljerat genomförd. Mjuk infodring ger fastigheten ett avloppssystem som är tätt och utan skarvar, dessutom är allt som avser avloppssystemet dokumenterat med kamera, inget lämnas åt slumpen.

 

Rörinfodring

Rörinfodring är en metod för att skapa ett nytt rör inuti det gamla. Ett samlingsnamn för de olika metoder som finns är – relining. Röranalys metod – en mjukstrumpaav filtarmerad härdplast expanderas in i det gamla röret med hjälp av tryckluft. Efter härdning bildar det ett självbärande och skarvfritt rör med egenskaper som motsvarar ett konventionellt rör. Med infodring får du ett konventionellt rörs säkerhet och kvalitet men mer prisvärt, och med en process som medför mycket mindre olägenhet för miljön och de boende slipper ett komplicerat stambyte med hantverkare och rörmokare arbetandes i huset under flera månader.

 

Spara tid och tålamod

Ett traditionellt byte av avlopps- och dagvattenrör tar några månader att genomföra. Under den tiden kan man inte bo kvar i sin bostad. Allt relina rör tar bara två till tre veckor och man kan bo kvar i sin bostad medan arbetet pågår. Relining sparar tid, och tid är som bekant pengar. Dessutom sparar metoden allas tålamod, eftersom ingen tycker om att få sitt hem eller sin arbetsplats nedskräpad. Därför blir relining både billigare och trevligare än ett traditionellt byte.

 

Blev du lite nyfiken?

Undrar du hur ni kan spara tid och pengar samtidigt som ni värnar om miljön, slå oss en signal. Vi på Rör Relining ger dig gärna en kostnadsfri konsultation kring dina avlopps- och dagvattenrör.

Vi har samlat på oss 10 års erfarenhet och under åren har vi också lärt oss att ärlighet varar längst. Är relining inte rätt för din fastighet, säger vi det. Vi har många bra samarbetspartners att rekommendera om du behöver en annan eller kompletterande lösning.

Vi har utfört relining på hundratals fastigheter i Stockholmsområdet och hjälpt nöjda kunder att spara både tid och pengar. Vi ser fram emot att kunna hjälpa er också.

Hör av dig till oss på Rör Relining för en gratis konsultation.